Stichting Trijntje Lakeman Ontmoet, verbind, inspireer, bewustzijn, leren van en met elkaar
 

Doelstelling van onze stichting:

De doelstellingen van stichting Trijntje Lakeman zijn:
- Verlenen van ouderenzorg
- Ontwikkelen van activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk;
- Activiteiten organiseren op het gebied van zingeving, kunst en cultuur.

Activiteiten:
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
- Het opzetten van projecten
- Het selecteren van activiteiten
- Het uitvoeren van deze activiteiten

Financien:
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
- Jaarlijks een begroting opstellen;
- Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
- Beheren van gelden;
- Besteden van de gelden en het organiseren van activiteiten
Het opstellen van de begroting en het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening vindt plaats tijdens onze jaarvergadering. Belangstellenden en bestuursleden zullen hiervoor uitgenodigd worden.


Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van stichting Trijntje Lakeman
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren;
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.